ГОЛОВНА / Юридична інформація
ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ
Повернення товару юридичною особою або ФОП
Повернення товару юридичною особою або ФОП здійснюється на умовах договору міжпродавцем та покупцем, оскільки Закону України «Про захист прав споживачів» такі правовідносини не регулює.

В разі, якщо в договорі порядок повернення товару не врегульований, тоді слід застосовувати норми Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України.

Спочатку потрібно визначити причину повернення товару, наприклад, некомплектність товару, порушення щодо асортименту, якості, відповідності вимогам законодавства, недоліки товару, тощо.

Відповідно до причини повернення товару, застосовується відповідна стаття Цивільногокодексу України:ст. 678 ЦКУ Правові наслідки передання товару неналежної якостіст. 680 ЦКУ Строки виявлення недоліків і пред’явлення вимоги у зв’язку з недоліками проданого товаруст. 682 ЦКУ Комплектність товаруст. 683 ЦКУ Комплект товаруст. 684 ЦКУ Правові наслідки передання некомплектного товаруст. 686 ЦКУ Правові наслідки передання товару з порушенням вимоги про тару та (або) упаковкуст. 687 ЦКУ Перевірка додержання продавцем умов договору купівлі-продажу.

Згідно з ст. 688 ЦКУ покупець зобов’язаний повідомити продавця про порушення умов договору купівлі-продажу щодо кількості, асортименту, якості, комплектності, тари та (або) упаковки товару у строк, встановлений договором або актами цивільного законодавства, а якщо такий строк не встановлений, — в розумний строк після того, як порушення могло бути виявлене відповідно до характеру і призначення товару.

У разі невиконання покупцем цього обов’язку продавець має право частково або в повному обсязі відмовитися від задоволення відповідних вимог покупця, якщо продавець доведе, що невиконання покупцем обов’язку повідомити продавця про порушення умов договору купівлі-продажу спричинило неможливість задоволення його вимог або спричинитьдля продавця витрати, що перевищують його витрати у разі своєчасного повідомлення про порушення умов договору.

Якщо продавець знав або міг знати про те, що переданий покупцеві товар не відповідає умовам договору купівлі-продажу, він не має права посилатися на те, що не одержав від покупця повідомлення про порушення умов договору, та на наслідки невиконання покупцем цього обов’язку, встановлені частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 1, 3 та 4 ст. 188 Господарського кодексу:
1. Зміна та розірвання господарських договорів в односторонньому порядку недопускаються, якщо інше не передбачено законом або договором.

3. Сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, удвадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результатиїї розгляду.
4. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або у разінеодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду.

Таким чином, повернення товару від юридичних осіб та ФОП потрібно розглядатиіндивідуально в залежності від причини повернення товару та умов договору купівлі-продажу або поставки.

СКАЧАТИ В PDF
Повернення товару фізичною особою
Повернення товару фізичною особою здійснюється на підставі ст. 9 Закону України"Про захист прав споживачів":

Споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний упродавця, в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути нимвикористаний за призначенням.

Споживач має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, нерахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений продавцем.

Обмін товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщозбережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а такожрозрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром, або відтворений надисплеї програмного реєстратора розрахункових операцій (дисплеї пристрою, на якомувстановлений програмний реєстратор розрахункових операцій) QR-код, що дає змогуспоживачеві здійснювати його зчитування та ідентифікацію з розрахунковим документом заструктурою даних, що в ньому містяться, або надісланий електронний розрахунковийдокумент на наданий споживачем абонентський номер чи адресу електронної пошти.

Перелік товарів, що не підлягають обміну (поверненню) з підстав, зазначених у ційстатті, затверджується Кабінетом Міністрів України.

2. Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач має правоабо придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуваннямвартості, або розірвати договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутоготовару, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідноготовару в продаж. Продавець зобов'язаний у день надходження товару в продаж повідомитипро це споживача, який вимагає обміну товару.

3. При розірванні договору купівлі-продажу розрахунки із споживачемпровадяться виходячи з вартості товару на час його купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а в разі неможливості повернутигроші у день розірвання договору — в інший строк за домовленістю сторін, але не пізнішеніж протягом семи днів.

Таким чином, для повернення товару покупцем-фізичною особою, потрібно, щобпокупець написав заяву у довільній формі на повернення товару, надав товар із збереженимтоварним виглядом, споживчими властивостями, пломбами, ярликами, а такожрозрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром. Така заява можебути написана в електронному вигляді та підписана за допомогою ЕЦП на підставі ЗаконуУкраїни «Про електронні довірчі послуги» та Закону України «Про електронні документи таелектронний документообіг».

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про електронні документи та електроннийдокументообіг» оригіналом електронного документа вважається електронний примірникдокумента з обов'язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора абопідписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України «Проелектронні довірчі послуги».

СКАЧАТИ В PDF
IНФОРМАЦIЯ
Політика конфіденційності
Справжня політика конфіденційності поширюється на усіх відвідувачів і користувачів сайту. Користувачеві сайту необхідно уважно ознайомитися із справжніми Умовами.

Користувач дає усім суб'єктам комерційної діяльності нашої Альт-Таб групи дозвіл на обробку своїх персональних даних, що вказуються їм в анкеті, на сайтах групи Альт-Таб.

Альт-Таб групи використовує усю добровільно надану користувачем інформацію для обробки і надання інформаційних освітніх послуг.

Ніяка інформація особистого характеру про окремого користувача не розголошується, окрім випадків, передбачених законом.
Терміни і пояснення на сайті
БЕЗКОШТОВНУ доставку по всій Україні до Вас в офіс, до дверей або на торгову точку — у цій фразі під безкоштовно мається на увазі надання послуги за 1 грн. за умови купівлі-продажу Тиражу понад 10 000 карток.
ПИТАННЯ? СКАРГИ? ПРОПОЗИЦІЇ?
Запитати:
Ваші дані ніколи не будуть передані 3-м особам!
Made on
Tilda